"STENO v.o.s"- stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě.
Provozování dráhy
a drážní dopravy
na vlečce
Běžná údržba
železničního svršku
a spodku
Legislativní
a faktické
rušení vleček
Informace
o přístupnosti
k vlečkám


Kontakty
Legislativní a faktické rušení vleček

  • Na základě plné moci vlastníka vlečky zajistit legislativní zrušení vlečky Drážním úřadem
  • Na základě plné moci vlastníka vlečky zajistit povolení k faktickému zrušení vlečky na Drážním úřadě včetně potřebných vyjádření ostatních orgánu státní správy, SŽDC a vypracování jednoduchého projektu který je přílohou předmětné žádosti na Drážní úřad