"STENO v.o.s"- stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě.
Provozování dráhy
a drážní dopravy
na vlečce
Běžná údržba
železničního svršku
a spodku
Legislativní
a faktické
rušení vleček
Informace
o přístupnosti
k vlečkám


Kontakty
Běžná údržba železničního svršku a spodku

  • Dotahování upevňovadel v koleji a výhybce včetně výměny vadných
  • Oprava geometrické polohy koleje (oprava rozchodu, převýšení a směru)
  • Oprava prosedlých styků
  • Seřízení hákových závěrů výhybek
  • Výměna vadných pražců v koleji a výhybce
  • Odstraňování nežádoucí vegetace zasahující do průjezdného průřezu a volného schůdného prostoru koleje a výhybek
  • Odstraňování ostatních závad zjištěných měřením a kontrolou kolejí a výhybek